มณีนพรัตน์

แชร์ให้เพื่อนทราบ
มณีนพเก้า มณีนพรัตน์ หรือ แก้วเก้าเนาวรัตน์ เป็นอัญมณี 9 ชนิด ประกอบด้วยเพชร และพลอยสำคัญอีก 9 ชนิด ได้แก่ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดาหาร เพทาย ไพฑูรย์ (ตาแมว) โดยมีการนำชื่ออัญมณีและคุณสมบัติ โดยเฉพาะสีสันที่โดดเด่นมาร้อยเป็นคำต่อเนื่องให้ท่องจำได้ง่าย ดังนี้

เพชรดี มณีแดง (ทับทิม)
เขียวใสแสง มรกต
เหลืองใสสด บุษราคัม
แดงแก่ก่ำ โกเมนเอก
สีหมอกเมฆ นิลกาฬ (ไพลิน)
มุกดาหารหมอกมัว
แดงสลัวเพทาย
สังวาลสายไพฑูรย์
คนไทยได้รับอิทธิ พลความเชื่อจากอินเดีย ถือว่าอัญมณีแต่ละชนิดเป็นสัญลักษณ์แทนดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวงในระบบสุริยะ ซึ่งมีเทพดูแล โดยมีคุณ สมบัติในทางสิริมงคล ป้องกันภยันตรายต่างๆ หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองก็เท่ากับมีมงคลไว้ติดตัวจะเจริญรุ่ง เรือง (สมัยก่อนนับดาวพลูโตเป็นสมาชิกระบบสุริยะ) คุณค่าของนพเก้าหรือนพรัตน์ มีเป็นคำกลอน ดังนี้
เพชรยิ่งใหญ่ ไพรี ไม่มีกล้ำ ทับทิมนำ อายุยืน เพิ่มพูนผล
อุดมลาภ ยศศักดิ์ ประจักษ์ดล มรกต กันภัยพ้น ผองเล็บงา
บุษราคัม ฉาบเสน่ห์ ไม่เสแสร้ง โกเมนแจ้ง แคล้วพาลภัย ใจสุขา
ไพลินย้ำ ความร่ำรวย ช่วยนำพา มุกดาหาร เสน่หา น่าเมียงมอง
อันเพทาย ช่วยกันโทษ ที่โฉดเขลา ไพฑูรย์เล่า กันฟอนไฟ ภัยทั้งผอง
ดลบันดาล ให้เทวา มาคุ้มครอง สบสนองคุณค่าแจ้ง แห่งนพรัตน์

มณีนพรัตน์ยังใช้ประโยชน์ทั้งในด้านศาสนา และในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ทำเป็นพระพุทธรูปต่างๆ ตลอดจนใช้ประดับเครื่องทรงและที่ประทับ ใช้เป็นเครื่องประดับแสดงถึงตำแหน่งและเกียรติยศ เครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีสำคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ของที่เป็นบำเหน็จรางวัล เครื่องประดับต่างๆ ของพระราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการชั้นสูง

ในหลวงรัชกาลที่ 4 ทรงไม่ห้ามเหมือนในสมัยก่อนๆ หน้านี้ ขุนนางสามัญชนใช้มณีนพรัตน์มาประดับตัวเป็นครั้งแรก จากนั้นมาชาวบ้านก็หามาใช้ได้ตามกำลังฐานะ โดยนอกจากเพื่อความสวยงาม และความเป็นสิริมงคล ยังใช้เป็นหลักทรัพย์ที่ถือเป็นมรดกสืบทอดแก่ทายาทในวงศ์ตระกูล เป็นของกำนัลได้ด้วย

 

นอกจากนี้ ยังนิยมนำมาทำเป็นแหวน เรียกว่า แหวนนพเก้า หรือ แหวนนพรัตน์ ดังมีคำกลอนโบราณกล่าวถึงการแต่งองค์ของจอมทัพ พูดถึงเครื่องประดับที่ทรงใช้ว่า
ทั้งเก้าวงล้วนผูกเป็นเรือนยอด สลับเพชรสอดแกมสลับ
อีกวงหนึ่งธำมรงค์สำหรับทัพ นพเก้าเรืองประดับระยับพราย
แล้วทรงรัดเข็มขัดประจำมั่น เรือนครุฑเพชรกุดั่นกระสันสาย
วะวาบวับแววเวียนวิเชียรพราย สองสายสังวาลนพรัตน์
ในตำราพรหมชาติซึ่งเป็นตำราโหร กล่าวไว้ว่า “นพรัตน์เป็นสิ่งมงคล หากจะใช้ควรเลือกให้เหมาะกับบุคคลมิฉะนั้นจะเกิดโทษ” มีหลักดังนี้
 
ปีชวด และปีระกา ควรประดับ โกเมน
ปีฉลู และปีมะแม ควรประดับ มุกดา
ปีขาล ควรประดับ เพทาย ปีเถาะ ควรประดับ ไพฑูรย์ หรือมรกต
ปีมะโรงและปีกุน ควรประดับ ไพฑูรย์
ปีมะเส็ง ควรประดับ เพชร ปีมะเมีย ควรประดับ นิล
ปีวอก ควรประดับ บุษราคัม และ
ปีจอ ควรประดับ มรก
ที่มาข้อมูล : Sanook.com
X